Schrijver in de klas – voortgezet onderwijs

Als schrijver in de klas voor het voortgezet onderwijs biedt Theo-Henk Streng de volgende activiteiten aan. Elke activiteit duurt ongeveer 1 uur.

schrijver in de klas voortgezet onderwjs

Vertellen over schrijverschap

Aan de hand van een uitgebreide diapresentatie neemt Theo-Henk Streng de klas mee in het vak van schrijver. Hij vertelt over hoe hij zelf begonnen is als schrijver en hoe hij mee deed aan schrijfwedstrijden. Ook laat hij zien dat hij vaak is afgewezen als auteur. Tussendoor stelt hij veel vragen aan de kinderen. Aan het einde van de presentatie is ruimte voor het stellen van vragen.

De kinderen maken op deze manier kennis met het beroep van schrijver en leren dat het belangrijk is om je dromen na te streven. Ook leren ze dat falen niet erg is en je juist dan extra moet doorpakken.

Hoe schrijf je een spannende scène?

Zeker voor een klas in het voortgezet onderwijs moet een schrijversbezoek spannend zijn. In deze les opent Theo-Henk Streng met een spannende scène. Daarover wordt vervolgens druk gespeculeerd, maar geen antwoord gegeven.

Nu gaan de leerlingen zelf – of samen met de schrijver – aan de slag om ook een spannende scène te krijgen. Welke ingrediënten heb je nodig om een ijzingwekkend spannende sfeer te scheppen en de lezer naar het puntje van de stoel te brengen.

De leerlingen leren op deze manier hoe ze spannend kunnen schrijven en worden geënthousiasmeerd om zelf de regie te nemen in hun sterke verhaal.

Dochter van de onderwereld

‘Dochter van de onderwereld’ is een young adult thriller van Theo-Henk Streng die volgens recensies leest als een spannende serie (zoals Undercover, Penoza of Mocro Maffia). Het verhaal heeft dan ook veel spannende ingrediënten: een vermoorde topcrimineel, drugshandel, corruptie en voortdurende dreiging.

Theo-Henk Streng gaat met de klas in gesprek over hoe hij ‘Dochter van de onderwereld’ geschreven heeft, wat hem geïnspireerd heeft en welke keuzes hoofdpersoon Nikki maakt.

Het helpt als de leerlingen het boek kennen en gelezen hebben, maar het is geen must.

De leerlingen leren met deze les een gesprek te voeren over boeken, lezen en schrijven. Ze verplaatsen zich in zowel de hoofdpersoon van een boek als de schrijver van datzelfde boek.

Alle leerlingen een boek

Nadat Theo-Henk Streng als schrijver in de klas is geweest, geeft hij de leerlingen allemaal een ebook cadeau. Zo hebben zij een blijvende herinnering aan het schoolbezoek. Ook geeft hij een kort verhaal weg dat als in leiding dient voor zijn young adult boek ‘Dochter van de onderwereld’ en laat hij zelfs een digitale escape room achter.

Leesbevordering met Uitgebroken  van Theo-Henk Streng

Extra: fysiek boek

Veel scholen vinden het leuk om hun leerling een blijvende herinnering te geven in de vorm van een boek. Tegen een absolute bodemprijs zijn de boeken ook in boekvorm te leveren. Indien tijdig gecommuniceerd kan dit ook nog voor het schoolbezoek, zodat de hele klas het boek gelezen heeft.